Подели

„Овом одлуком уводе се међународне рестриктивне мјере у односу на дјеловања која подривају или угрожавају територијални интегритет, суверенитет и независност Украјине, које су утврђене одлукама Савјета Европске уније, којима се Црна Гора придружила, у складу са вањскополитичким приоритетом усаглашавања са Европском унијом, у области заједничке вањске и безбједносне политике“, наводи се у Приједлогу одлуке црногорске Владе.

Тако се ограничава улазак на територију Црне Горе физичким лицима која су одговорна за активно подржавање или спровођење активности или политика које подривају или угрожавају територијални интегритет, суверенитет и независност, односно стабилност или безбједност у Украјини, или која ометају рад међународних организација у Украјини, као и физичким лицима повезаним са њима.

Улазак у нашу земљу забрањује се и лицима која активно пружају материјалну или финансијску подршку руским доносиоцима одлука или имају користи од руских доносиоца одлука који су одговорни за анексију Крима или дестабилизацију источне Украјине, али и онима који руководе трансакцијама са сепаратистичким групама у украјинској регији Донбас.

Такође, ограничава се располагање средствима и имовином која су у власништву, државини или под контролом: физичких лица одговорних за дјеловања и политике којима се подривају или угрожавају територијални интегритет, суверенитет и независност, односно стабилност или безбједност у Украјини, или која ометају рад међународних организација у Украјини, као и физичких или правних лица, односно других субјеката и тијела повезаних са њима.

Располагање средствима и имовином која су у власништву, државини или под контролом правних лица, односно других субјекта или тијела који пружају материјалну или финансијску помоћ дјеловањима којима се подривају или угрожавају територијални интегритет, сувернитет и независност Украјине се такође ограничава. То исто важи и за правна лица, односно друге субјекте или тијела на Криму или у Севастопољу на које је својина пренијета противно украјинском праву или правних лица, односно других субјеката или тијела који су имали корист од таквог преноса.

Забрана важи и за физичка или правна лица, односно другие субјекте или тијела која активно пружају материјалну и финансијску подршку руским доносиоцима одлука или имају корист од руских доносиоца одлука који су одговорни за анексију Крима или дестабилизацију источне Украјине; или физичких или правних лица, односно других субјеката или тијела која обављају трансакције са сепаратистичким групама у украјинској регији Донбас.