Подели

Притом је „деловање Русије у Украјини” укључио међу „факторе који су све учинили мање безбедним”.

Као „остале факторе”, означио је: арапско пролеће са грађанским ратовима који за њим уследили, религиозни екстремизам и јачање Исламске државе и распад система управљања у неким арапским државама.

Фалон је говорио у Британском краљевском институту за оружне снаге (RUSI) и притом изнео и тврдњу да се Русија „служи свим средствима да би остварила своје циљеве у Украјини”.